Pages

Jumat, 12 Februari 2016

112. Al - Ikhlas

( Kemurnian Keesaan Allah )
Makkiyah  4 ayatKatakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia’.

0 komentar:

Posting Komentar